Biblioteka Główna APS

Baner W dniu 22 października 2015 r., w ramach obchodów 6 Polskiej edycji Tygodnia Otwartej Nauki (Open Access Week), po raz pierwszy w Akademii Pedagogiki Specjalnej odbyła się prelekcja poświęcona tematyce Open Access w nauce. Wykład pt. "Otwieranie nauki - co może się wydarzyć, kiedy publikacje i dane naukowe będą dostępne dla wszystkich" poprowadzili przedstawiciele Platformy Otwartej Nauki, Lidia Stępińska-Ustasiak i Michał Starczewski. Podczas spotkania słuchacze mieli okazję do zgłębienia tajników i poznania sposobów wymiany wiedzy oraz danych badawczych w modelu Open Access. Przybliżone zostały instytucje repozytoriów naukowych, jako doskonałych kanałów wymiany informacji pomiędzy naukowcami, jak i źródeł informacji specjalistycznej dla ogółu społeczeństwa. Wykład zawierał także fragment poświęcony zagadnieniom prawa autorskiego i licencji Creative Commons. Poruszono również problem rzetelności naukowej w nowych metodach wymiany informacji. Prezentacja, która wykorzystywana została podczas spotkania dostępna jest do pobrania (plik pdf).

Lidia Stępińska-Ustasiak - w Platformie Otwartej Nauki odpowiada za promocję otwartości w nauce. Śledzi zmiany w komunikacji naukowej, pisze o otwartym dostępie, prowadzi warsztaty, realizuje badania na temat obiegu informacji naukowej, jest współautorką raportów i artykułów poświęconych zmianom w komunikacji naukowej.

Michał Starczewski - w ramach prac Platformy Otwartej Nauki analizuje system komunikacji naukowej. Jest autorem raportów i artykułów poświęconych zmianom w komunikacji naukowej. Zajmuje się rozwojem Biblioteki Nauki, największej polskiej kolekcji otwartych czasopism naukowych. Prowadzi warsztaty i prezentacje o otwartej nauce.