EN

 

W Ogólnopolskim Dniu Praw Dziecka i rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych "Konwencji o prawach dziecka" (20 listopada 1989 r.) warto przypomnieć o standardach ochrony praw dziecka.

 

Dlatego też polecamy publikację pod redakcją Marka Michalaka, która to publikacja została wydana przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka w 2018 roku. "Zalecenia i standardy postępowania - czytamy we wstępie - oraz ich przestrzeganie przez podmioty państwowe lub osoby fizyczne w różnych sytuacjach, w jakich może znaleźć się dziecko, daje gwarancję zachowania i szanowania podmiotowości dziecka oraz przestrzegania należnych mu praw. Stwarza też szansę, że prawa te nie zostaną naruszone. Standardy i zalecenia nie stanowią prawa. Mają charakter wytycznych i wskazówek dla osób oraz podmiotów pracujących z dziećmi i dla ich dobra, a także dla wszystkich zainteresowanych tą problematyką. Standardy i zalecenia powinny być pomocą w lepszej ochronie przestrzegania praw dziecka. Choć często są drobiazgowe, należy je postrzegać jako źródło informacji i inspiracji przy pracy z dziećmi. Powinny być wzorcem w działaniach podejmowanych dla dobra dzieci."

 "Standardy ochrony praw dziecka", red. Marek Michalak, Warszawa 2018 r. > pobierz PDF

 

 

Aktualności

16-01-2019

Warszawskie Międzyuczelniane Seminarium Naukowe

Zapraszamy na cykliczne seminarium pt. "Od mechanizmu psychopatologii do zmiany w psychoterapii". Najbliższe odbędzie się pod tytułem "Czy psychoterapeuci pamiętają o osobach chorujących na schizofren…
23-01-2019

Spotkanie Zespołu Edukacji Medialnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

W dniu 25 stycznia 2019 r. o godzinie 11.00 w Sali Senatu odbędzie się inauguracyjne spotkanie Zespołu Edukacji Medialnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk prowadzonego przez dr hab.…
26-11-2018

DYPLOMY MAGISTERSKIE 2018 - wystawa KEA

Serdecznie zaprasza na wystawę DYPLOMY MAGISTERSKIE 2018, galeria APS, przy ul. Szczęśliwickiej 40 w Warszawie