EN

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

zaprasza na otwarcie wystawę malarstwa

MAGDA RUCIŃSKA

NIEPOKOJE

Życie wewnętrzne i przestrzeń osobista to tematyka stanowi dla mnie istotny bodziec do tworzenia. Poprzez malarstwo, rysunek próbuję zgłębiać wieloznaczności wokół człowieka i przyległych do niego miejsc, rzeczy. Próbuję przyjrzeć się wnętrzu (architektonicznemu) jako przedłużeniu ludzkiej świadomości. Nie jest ono bowiem nigdy całkowicie neutralne, puste. Zawsze zamieszkuje je jakaś myśl o człowieku. Ta zależność wydaje mi się niezwykle ciekawa. Wnętrze rozumiane w ten sposób staje się swoistym medium oswajania tego, co obce. Udomowienia pojęć abstrakcyjnych, zjawisk metafizycznych i zamykania ich (znaczeń) w formie przedmiotów, bibelotów.

Moje poszukiwania znajdują odzwierciedlenie w skromnych, oszczędnych kompozycjach. Dominują w nich szarości przełamywane nieraz barwnym akcentem lub kontrastem walorowym. Niektóre  pojawiające się w tych kompozycjach elementy są syntetyczne jak znaki, symbole, inne funkcjonują na zasadach metonimii czy metafory. Lubię operować fragmentem, niedopowiedzeniem. Każdy z obrazów ma w sobie pewną tajemniczość, dwuznaczność, które inspirują mnie do dalszej pracy.

W swoich rysunkach i obrazach nawiązuję do ikonografii dzieciństwa, archiwum rodzinnego. Do „świętych obrazków”, które wiszą na ścianach, we wnętrzach moich krewnych. Przywołuję postaci, gesty, miejsca rzeczywiste oraz swoje fantazmaty. Konfabuluję. Opowiadam i obrazuję na nowo historie a także przestrzenie, które w jakimś sensie mnie ukształtowały. (Magdalena Rucińska)

Magda Rucińska

Rysowniczka, malarka, autorka tekstów o sztuce, komiksie i ilustracji. Na swoim koncie ma kilka wystaw indywidualnych m. in. w Galerii Wspólnej i Galerii Wieży Ciśnień w Bydgoszczy, Galerii Komiksu Cheap East (CK Zamek) w Poznaniu, Galerii Miejskiej w Inowrocławiu oraz uczestnictwo w zbiorowych pokazach w BWA Bydgoszcz, MBWA Leszno, Galerii Bielskiej BWA czy Muzeum Schloss Herzberg am Harz w Niemczech. Była stypendystką MKiDN (2009/2010) i Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2016). Obecnie pracuje w Katedrze Sztuk Wizualnych UTP w Bydgoszczy jako asystent w I Pracowni Artystycznej. Interesuje się zagadnieniami związanymi z przestrzenią autobiograficzną, pamięcią i narracją.

Wystawa czynna od 31.08.2018

Galeria APS przy ul. Szczęśliwickiej 40 w Warszawie

Aktualności

28-03-2018

Wykłady Wybitnych Pedagogów

Wykłady Wybitnych Pedagogów - wystąpienie Rektor APS Prof. zw. dr hab. dr h.c. Stefan Michał Kwiatkowski pt.: ,,Fenomen przywództwa"
25-06-2018

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ WYSTAWA MAGDY RUCIŃSKIEJ

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ zaprasza na otwarcie wystawę malarstwa - MAGDA RUCIŃSKA - NIEPOKOJE, Galeria APS, wystawa czynna do 31 sierpnia