World Conference on Early Childhood Care and Education (WCECCE), TASHKIENT 14-16.11.2022 r.

Aktualizacja: 22-11-2022

W dniach 14-16 listopada 2022 r. w Taszkiencie odbyła się World Conference on Early Childhood Care and Education (WCECCE), organizowana przez UNESCO i Rząd Republiki Uzbekistanu. Przewodnie hasło Konferencji brzmiało #EducationStartsEarly.

Głównym celem konferencji było wypracowanie rozwiązań, które będą służyły programom rządowym do zaprojektowania krajowych strategii/programów, które zagwarantują dostęp każdego dziecka do wysokiej jakości edukacji. Cel Konferencji  wynikał z Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, w której podkreśla się znaczenie wspierania rozwoju dziecka w okresie od urodzenia przez pierwsze lata jego życia, jako fundamentu jego późniejszego rozwoju.  Dostęp do wysokiej jakości edukacji na każdym etapie życia jest też jednym z podstawowych praw człowieka, a wobec tego edukacja znajduje się w bezpośrednim obszarze zainteresowania Konwencji Praw Dziecka.

konferencja w TaszkiencieNa zaproszenie Pani Minister Edukacji Przedszkolnej Agrippiny Shin Republiki Uzbekistanu oraz UNESCO – Polskę reprezentowała Pani Profesor Barbara Marcinkowska Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. W czasie Konferencji przedstawiciele Polski odbyli spotkania z Ministrami i Wiceministrami Szkolnictwa Wyższego i Średniego Specjalnego Uzbekistanu, Edukacji Przedszkolnej, członkami UNESCO oraz przedstawicielami krajów członkowskich, Uniwersytetami w Uzbekistanie. Jednocześnie odbywały się wizyty w wybranych placówkach na terenie Uzbekistanu. 

 

konferencja w TaszkiencieW Konferencji wzięło udział około 1500 osób z wszystkich regionów świata: przedstawicieli rządów, badaczy i praktyków edukacji, organizacji pozarządowych i biznesu. W czasie toczących się równolegle 20 sesji tematycznych – każdej poświęconej jednemu zagadnieniu – uczestnicy wymienili się wiedzą i doświadczeniami na temat dotychczasowej praktyki, jak również dalszych możliwości rozwoju i finansowania nowych rozwiązań w dziedzinie polityk, programów i usług służących osiągnięciu Celu 4.2 Agendy dla Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Wyniki debat toczonych w ramach równoległych sesji posłużyły  do opracowania dokumentu końcowego Konferencji: Ramowego Planu Działań (Tashkient Framework for Action), zawierającego propozycje rozwiązań, strategii czy konkretnych działań, które będą służyły programom rządowym w dziedzinie opieki nad dzieckiem i edukacji w poszczególnych krajach.

W czasie pobytu w Taszkiencie odbyło się spotkanie z wiodącym Uniwersytetem Pedagogicznym w Uzbekistanie. Przedmiotem spotkania było omówienie zakresu współpracy pomiędzy Uniwersytetem i Akademią.  

konferencja w Taszkienciekonferencja w Taszkiencie

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 22-11-2022