ZARZĄDZENIE REKTORA w sprawie organizacji semestru zimowego w roku akademickim 2020/21

03-09-2020

W semestrze zimowym w roku akademickim 2020/21 zajęcia dydaktyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej będą prowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych, umożliwiających kształcenie na odległość. Wyjątek stanowią wybrane zajęcia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, w przypadku których niezbędne jest skorzystanie z infrastruktury pracowni artystycznych.

 


ZARZĄDZENIE NR 1/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 

Informacja od dyrektorek studiów - dr Sylwii Galanciak i dr Jowity Bartczak:

Szanowni Państwo,
ze względu na pogarszającą się i wciąż niepewną sytuację epidemiologiczną w kraju, kolejne uczelnie podejmują decyzję o kontynuacji nauki w systemie zdalnym. Tę trudną decyzję podjęły także władze APS, biorąc pod uwagę dobro studentów i wykładowców, a także pracowników administracyjnych uczelni. Są pośród nas osoby przewlekle chore - z cukrzycą, nowotworami i innymi chorobami, które powodują, że COVID-19 stanowi dla nich ogromne zagrożenie. Odpowiedzialność za wspólnotę akademicką, którą wspólnie tworzymy i którą wspólnie ślubowaliśmy chronić, nie pozwala narażać ich życia i zdrowia. Są Państwo, co zrozumiałe, pełni obaw co do kształtu zajęć w nadchodzącym semestrze. Pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by spełniały one wymogi wysokiej jakości. W tym celu zajęcia realizowane w semestrze zimowym prowadzone będą w trybie synchronicznym przy użyciu aplikacji MS Teams w porach przewidzianych w planie studiów.

Przypominamy, że z każdą sprawą związaną z tokiem studiów, w tym także problemami z realizacją zajęć, można zwracać się do dyrektorek studiów zajmujących się sprawami studenckimi - dr Sylwii Galanciak (sgalanciak@aps.ed.pl) oraz dr Jowity Bartczak (jbartczak@aps.edu.pl). Gorąco zachęcamy do kontaktu, wspólnie udało nam się rozwikłać już niejedną trudną sprawę.

Jeśli chodzi o kwestię płatności za studia, to pracujemy nad urealnieniem ponoszonych przez Państwa opłat. Przypominamy równocześnie, że osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o jednorazowe zapomogi oraz stypendia socjalne. W minionym semestrze bardzo aktywnie korzystali Państwo z tych form wsparcia.

Dziękujemy osobom biorącym udział w dyskusji. Wszystkie Państwa głosy traktujemy bardzo poważnie, mamy bowiem świadomość, że wynikają z troski o jakość studiów i przyczyniają się do jej podnoszenia. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów czy wątpliwości, bo tylko w ten sposób pojawi się szansa na ich rozwiązanie.

Serdecznie pozdrawiamy, życzymy dużo zdrowia i udanego roku akademickiego.

 

Dyrektorki studiów,

dr Sylwia Galanciak
dr Jowita Bartczak

 

Udostępnij:

Wydrukuj