Zdalna i bezpośrednia diagnostyka edukacyjna

19-11-2021

XXVII Konferencja diagnostyki edukacyjnej pt. Zdalna i bezpośrednia diagnostyka edukacyjna, którą wraz z Polskim Towarzystwem Diagnostyki Edukacyjnej, Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie, Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie, współorganizuje Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

W trakcie trzech dni (18, 19 i 20 listopada 2021 roku) zostanie wygłoszonych 40 wykładów, w tym dwa wykłady specjalne. Gościnnie na konferencji muzycznej: Mario Piacentini, OECD – Innowacyjne oceny na dużą skalę – czego nauczyliśmy się z innowacyjnych dziedzin PISA i jak możemy iść naprzód? i prof. Joanna Sikora z Australian National University - Optymizm czy pragmatyzm? Kapitał językowy, orientacja naukowa i plany zawodowe nastoletnich imigrantów.

W konferencji nie zabrakło wystąpień naszych wykładowców, są to:

  • dr hab. Anna Perkowska-Klejman, prof. APS i dr Anna Górka-Strzałkowska - Konstruktywistyczne środowisko uczenia się – próba diagnozy;
  • dr Katarzyna Szostakowska - Kształcenie kadry kierowniczej dla placówek oświatowych – dobre i słabe strony;
  • dr inż. Ewa Duda - Efektywność edukacji matematycznej w dobie pandemii na podstawie wyników matury;
  • dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS, dr hab. Anna Perkowska-Klejman, prof. APS - Refleksyjne osądzanie wśród europejskich studentów – uczestników programu Erasmus;
  • dr Marcin Szostakowski - Wpływ pandemii na szkolnictwo zawodowe w zawodzie kucharz i technik żywienia.
Szczegółowe informacje oraz program konferencji:

Udostępnij:

Wydrukuj