ZARZĄDZENIE Rektora z dnia 25 maja 2020 r

25-05-2020

Prosimy o zapoznanie się z nowym zarządzeniem Rektora APS z dnia 25 maja 2020 r.  (zarządzenie nr 352/2020) w sprawie zakresu i okresów obowiązywania ograniczeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej

W wyniku ogłoszenia „Środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni” opublikowanych w dniu 18 maja 2020 przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rektor APS wprowadza nowe zasady funkcjonowania Akademii Pedagogiki Specjalnej w warunkach zagrożenia

ZARZĄDZENIE NR 352/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

z dnia 25 maja 2020 r. (PDF >>)

 

Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni 

(PDF >>)

Udostępnij:

Wydrukuj