Zaliczenia i egzaminy, również egzaminy dyplomowe - w formie zdalnej

01-06-2021

Zarządzenie nr 197/2021 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zaliczeń, zaliczeń na ocenę, egzaminów i egzaminów dyplomowych w semestrze letnim 2020/2021

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 76a ust. 1–2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478) w związku z § 1 ust. 1 oraz § 2 ust. 1–2 Zarządzenia Rektora APS nr 117/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Zarządzenia Rektora APS nr 167/2021 z dnia 30 marca 2021 r., zarządza się, co następuje: pobierz link >>

Instrukcja postępowania dla studentów w sytuacji egzaminacyjnej realizowanej zdalnie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, pobierz link >>

Wskazówki dla nauczycieli akademickich w sprawie egzaminów realizowanych zdalnie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, pobierz link >>

Udostępnij:

Wydrukuj