EN

Strona główna Aktualności XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

26-01-2021

XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 odbędzie się w dniach 19 i 20 listopada 2020 roku i zostanie przeprowadzona online.

 

Tematyka XXVI KDE (w załączeniu) daje możliwość przedstawienia doniesień badawczych, a szczególnie wymiany myśli i doświadczeń z zakresu diagnozy procesu edukacyjnego oraz jego rezultatów. Diagnozy rozumianej bardzo szeroko, jako  diagnozę nauczycielską na poziomie szkoły i uczelni, egzaminy zewnętrzne, a także wykorzystanie międzynarodowych badań porównawczych, w których Polska uczestniczy. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się platformą budowania mostów pomiędzy teorią diagnostyki edukacyjnej a praktyką oraz refleksyjnego i skutecznego wykorzystania wyników różnorodnych diagnoz.

Liczymy na zainteresowanie tematyką konferencji nauczycieli, dyrektorów szkół, doradców metodycznych i konsultantów, pracowników nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących  placówki oświatowe oraz nauczycieli akademickich i badaczy oświatowych.

Zależy nam bardzo na wystąpieniach, które w sposób istotny będą poszerzać wiedzę na temat prowadzonych badań w Polsce i na świecie. Liczymy także na wymianę doświadczeń oraz upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie prowadzenia zajęć zdalnych i diagnozy ich skuteczności. Zgłoszenia na konferencję prosimy składać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie http://ptde.org/ankiety/index.php/survey/index/sid/372118/newtest/Y/lang/pl

Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 października 2020 r. Po dokonaniu zgłoszenia na Konferencję prosimy przesłać opłatę konferencyjną w wysokości 150 zł na konto: POLSKIE TOWARZYSTWO DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ, os. Szkolne 37, 31–978 Kraków; 58 1020 2906 0000 1702 0089 0038.

 

ORGANIZATORZY

 

Do pobrania

 

Aktualności

26-01-2021

Przełamując fale - publikowanie w czasopismach międzynarodowych

Instytut Pedagogiki zaprasza do „Ogrodu nauki” na spotkanie dotyczące publikowania w międzynarodowych czasopismach - związanych z tym doświadczeniach, obserwacjach i refleksjach.
25-01-2021

Rektor Barbara Marcinkowska na czele Kapituły Rankingu Liceów i Techników

Nadzieje przeważyły nad obawami – tak mogę określić uczucia, które wiązały się z przyjęciem przeze mnie funkcji przewodniczącej Kapituły Rankingu.
18-01-2021

Wykład otwarty - dr Cecilia Zsögön

W ramach kolejnej edycji "Ogrodu nauki" Instytut Pedagogiki zaprasza na wykład otwarty dr Cecilii Zsögön, Universidad de Buenos Aires (profesor wizytująca APS) pt. "Mapping the backlash against human …