XVII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Dylematy teoretyczne i praktyczne w logopedii”

25-11-2021

Zapraszamy do udziału w cyklicznej Konferencji, która w tym roku odbędzie się w formie zdalnej w dniach 4-5 grudnia.

W imieniu Zakładu Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Zakładu Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka
i Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka zapraszamy do udziału w XVII Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Dylematy teoretyczne i praktyczne w logopedii”.

Cykliczne konferencje logopedyczne wpisują się w ponad czterdziestoletnią tradycję ośrodka warszawskiego. 


W tym roku tematyka wystąpień i warsztatów będzie dotyczyła:

 • zaburzeń rozwojowych i nabytych mowy i języka u dzieci i młodzieży,
 • języka i komunikacji w okresie późnej dorosłości – norma i patologia,
 • percepcji słuchowej jako podstawy kompetencji językowej i komunikacyjnej,
 • trudności w czytaniu i pisaniu jako przedmiot logopedii,
 • milczenia i mówienia nie tylko w kontekście niepłynności mówienia,
 • normy – odchylenia od normy – zaburzeń w kontekście wielojęzyczności,
 • zaburzeń komunikacji w ASD – objawów osiowych czy peryferyjnych.

Program


Zgłoszenia 

Chęć bezpłatnego udziału biernego w konferencji można zgłaszać do 30 listopada 2021 r., wypełniając formularz.

Organizatorzy

 • Zakład Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej
  Uniwersytetu Warszawskiego 
 • Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka


Komitet Organizacyjny Konferencji

 • Prezes Towarzystwa Kultury Języka, prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
 • Kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, dr hab. Olga Jauer-Niworowska
 • Kierownik Zakładu Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Instytutu Rozwoju Człowieka i Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, dr Danuta Emiluta-Rozya

Zachęcamy do udziału w konferencji

logotypy organizatorów

Udostępnij:

Wydrukuj