Większość zajęć w semestrze letnim w formie zdalnej

22-02-2021

Ze względu na przedłużającą się niepewną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz odległą perspektywę uzyskania odporności populacyjnej, kolejne uczelnie decydują o kontynuacji nauki w systemie zdalnym lub hybrydowym. Tę trudną decyzję podjęły także władze APS, biorąc pod uwagę dobro studentów i wykładowców, a także pracowników administracyjnych uczelni.

  • W semestrze letnim 2020/2021 dopuszcza się realizację praktyk w trybie stacjonarnym za zgodą placówki. Do końca roku akademickiego 2020/2021 pozostawia się także inne formy realizacji praktyk.
  • Praktyki niezrealizowane w semestrze letnim 2019/2020 i w semestrze zimowym 2020/2021 zostały przeniesione na bieżący semestr.
  • Wszystkie informacje dotyczące praktyk są dostępne na Teamsach: kod dostępu s0vd0ni

Prosimy o przeczytanie wiadomości Dyrektorek studiów.

 

Szanowni Państwo,

Ze względu na przedłużającą się niepewną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz odległą perspektywę uzyskania odporności populacyjnej, kolejne uczelnie decydują o kontynuacji nauki w systemie zdalnym lub hybrydowym. Tę trudną decyzję podjęły także władze APS, biorąc pod uwagę dobro studentów i wykładowców, a także pracowników administracyjnych uczelni. W dalszym ciągu musimy wspólnie dbać o dobro licznych osób przewlekle chorych związanych z Uczelnią, szczególnie narażonych na dramatyczne skutki zachorowania na COVID-19. Z tego względu zdecydowana większość zajęć w semestrze letnim będzie realizowana w formie zdalnej.

Z drugiej strony, odpowiedzialność za przyszłość naszych Studentów zobowiązuje nas do podjęcia decyzji o częściowym powrocie w mury APS studentów specjalności nauczycielskich. Konieczność ta wynika ze specyfiki kształcenia nauczycielskiego, podlegającego szczegółowym przepisom ministerialnym, niemożliwym do realizacji w przedłużającej się formule wyłącznie zdalnej. Studenci pozostałych kierunków i specjalności w dalszym ciągu będą pracować w trybie zdalnym. Wyjątek stanowi niewielka liczba zajęć, których realizacja zdalna jest niemożliwa, a nie ma już możliwości dalszego przesuwania ich w planach studiów na kolejne semestry. Te przedmioty będą realizowane w murach Uczelni. Szczegóły dotyczące realizacji zajęć w budynkach APS oraz lista przedmiotów realizowanych w semestrze letnim 2020/21w formie stacjonarnej zawarte zostały w Zarządzeniu nr 117/2021 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej z dn. 13.01.2021 i w załączniku do tego Zarządzenia, które znajdą Państwo pod poniższym adresem:

http://bip.aps.edu.pl/zarzadzenie/9323/zarzadzenie-nr-117-2021

Jesteśmy przekonani, że wszyscy dołożymy wszelkich starań, by zajęcia realizowane w nadchodzącym semestrze zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnej, spełniały wymogi wysokiej jakości merytorycznej. Pragniemy też zapewnić, że w przypadku zajęć prowadzonych w budynku Uczelni zostaną zapewnione warunki maksymalnego bezpieczeństwa jego uczestników, poprzez ścisłe przestrzeganie reżimu sanitarnego (ograniczenie liczby osób w salach, wyznaczenie ciągów komunikacyjnych ograniczających kontakt pomiędzy grupami studenckimi, regularna i staranna dezynfekcja pomieszczeń łącznie z ich systematycznym ozonowaniem).

Zajęcia stacjonarne zostaną, w miarę możliwości, skumulowane w drugim cyklu semestru letniego. Zajęcia zdalne prowadzone będą, podobnie jak w semestrze zimowym, w trybie synchronicznym przy użyciu aplikacji MS Teams w porach przewidzianych w planie studiów.

Studentom przypominamy, że z każdą sprawą związaną z tokiem studiów, w tym także problemami z realizacją zajęć, można zwracać się do dyrektorek studiów zajmujących się sprawami studenckimi – dr Sylwii Galanciak (sgalanciak@aps.ed.pl) oraz dr Jowity Bartczak (jbartczak@aps.edu.pl). Gorąco zachęcamy do kontaktu, wspólnie udało nam się rozwikłać już niejedną trudną sprawę.

Serdecznie pozdrawiamy, życzymy dużo zdrowia i udanej sesji.

Dyrektorki studiów