EN

Strona główna Aktualności Warszawskie szkoły czekają na naszych absolwentów i pracowników naukowych

Warszawskie szkoły czekają na naszych absolwentów i pracowników naukowych

04-08-2020

Urząd m.st. Warszawy zaprasza naszych pracowników naukowych oraz absolwentów do podjęcia pracy w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach branżowych I i II stopnia oraz szkołach podstawowych.

 

Z ofertami pracy można się zapoznać na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy - www.edukacja.warszawa.pl, pod zakładką "Dla nauczyciela i dyrektora", w której widnieje "Panel dyrektora placówki" i "Lista ofert".

 

ROK SZKOLNY 2020/2021 - CZY ZABRAKNIE NAUCZYCIELI?

Na podstawie analiz planowanego naboru i informacji zebranych od dyrektorów jednostek oświatowych Urząd m.st. Warszawy przewiduje, że w roku szkolnym 2020/2021 brakować będzie nauczycieli przede wszystkim przedmiotów ogólnokształcących: matematyki, informatyki, fizyki, chemii, biologii, historii, geografii, języka polskiego, języka angielskiego, wychowania do życia w rodzinie, podstaw przedsiębiorczości, edukacji dla bezpieczeństwa, wiedzy o społeczeństwie, wychowania fizycznego.

W szkołach ponadpodstawowych tj. technikach, szkołach branżowych I oraz II stopnia, potrzebni będą nauczyciele przedmiotów zawodowych w zawodach takich, jak technik: informatyk, ekonomista, grafiki i poligrafii cyfrowej, pojazdów samochodowych, mechatroniki, organizacji reklamy, obsługi turystycznej, budownictw, logistyki, hotelarstw.

Potrzebni także są nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej, zajęć rewalidacyjnych, pedagogów, religii oraz etyki.

 

MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA KWALIFIKACJI PEDAGOGICZNYCH I DOFINANSOWANIA ZE STRONY M.ST. WARSZAWY

W przypadku osób, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych przygotowania pedagogicznego, istnieje możliwość ich uzyskania poprzez ukończenie właściwego kursu lub studiów podyplomowych organizowanych przez wyższe uczelnie (tylko one mają prawo organizowania kursów nadających kwalifikacje pedagogiczne). Kwalifikując się na takie studia lub kurs można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów, korzystając z dofinansowania przez m.st. Warszawę. Kompletne informacje w tym zakresie mają dyrektorzy warszawskich szkół i placówek.

 

OFERTY PRACY

Z ofertami pracy można się zapoznać na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy - www.edukacja.warszawa.pl, pod zakładką "Dla nauczyciela i dyrektora", w której widnieje "Panel dyrektora placówki" i "Lista ofert".

Poza inicjatywą miasta stołecznego Warszawy ze strony Mazowieckiego Kuratora Oświaty działa Mazowiecki Bank Ofert Pracy pod adresem - https://mbopn.kuratorium.waw.pl/, gdzie również udostępniona został informacja o wakatach adresowana do osób poszukujących pracy.

Aktualności

30-07-2020

Ze smutkiem i żalem żegnamy wieloletniego pracownika Akademii Profesora Andrzeja Tadeusza Góralskiego

Ostatnie pożegnalnie Profesora Andrzeja Tadeusza Góralskiego odbędzie się 10 sierpnia 2020 roku o godzinie 11.00 na Cmentarzu Katedralnym w Łomży.
04-08-2020
30-07-2020

XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 Konferencja odbędzie się 19 i 20 listopada 2020 r. i zostanie przeprowadzona online. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 października br.