Tylko jakością pracy podwyższa się rangę uczelni

09-08-2021

Rektor APS Barbara Marcinkowska w rozmowie z Beatą Igielską dla serwisu Prawo.pl

- Konieczne jest wprowadzenie mechanizmów, które na podstawie jakości pracy uczelni będą przyznawały prawo do kształcenia nauczycieli - mówi Rektor APS Barbara Marcinkowska.

W związku z faktem, że Sejm uchwalił nowelę ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce zakładającą nadanie części uczelni zawodowych nazwy „akademii nauk stosowanych” Rektor APS, dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS podkreśla, że tylko jakością pracy podwyższa się rangę i uczelnie raczej powinny być motywowane do spełnienia kryteriów jakościowych.

Zapraszamy do przeczytania całej rozmowy w serwisie Prawo.pl - "Rektor APS: Na prestiż trzeba sobie zapracować", Beata Igielska, Prawo.pl, 7.08.2021

 

Rektor APS Barbara Marcinkowska

Udostępnij:

Wydrukuj