Terapia pedagogiczna. Rusza 8 edycja studiów podyplomowych

12-01-2022

Najlepsze przygotowanie m.in. do pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz zajęć specjalistycznych w przedszkolu, szkole i placówce.

Studia dają pełne kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej. Po ukończeniu studiów jesteśmy przygotowani do pracy na stanowisku nauczyciela zajęć specjalistycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w przedszkolu, szkole i placówce (nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej), a w szczególności do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zajęć wspomagających wychowawczą funkcję rodziny, zapobiegających zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierających ich rozwój.

Ponadto absolwenci uzyskują kompetencje do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć rozwijających umiejętności społeczne. Co ważne, w ramach studiów słuchacze mają możliwość poznać metodę przezwyciężania trudności w uczeniu się matematyki Prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Zajęcia poprowadzi sama autorka.

Program 8. edycji studiów podyplomowych terapia pedagogiczna wzbogacony został o wprowadzenie do edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej, orgiami w edukacji, podstawy programu Attention Autism Giny Davies.

Informacje organizacyjne

  • Czas trwania - 3 semestry w okresie od luty/marzec 2022 r. - lipiec 2023 r.
  • Wysokość czesnego - 1950,00 zł za 1 semestr.
  • Kierownik - dr Berandetta Kosewska, e-mail: bkosewska@aps.edu.pl
  • Rejestracja trwa do 31 stycznia 2021 r.

 

Plakat studiów
 

Udostępnij:

Wydrukuj