Szkoły Waldorfskie w Polsce

16-04-2021

Monografia dr Magdy Ostolskiej skierowana do czytelników zainteresowanych pedagogiką alternatywną, do rodziców, którzy poszukują odpowiedniej szkoły dla swoich dzieci, a także do nauczycieli.

 

„SZKOŁY WALDORFSKIE W POLSCE konteksty, źródła, współczesność” autorstwa dr Magdaleny Ostolskiej z Zakładu Wychowania Literackiego i Muzycznego w IP APS wydana przez Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, to publikacja która ukazuje czas powstania szkół waldorfskich (zwanych również steinerowskimi), ich rozwój w świecie i w Polsce, a także wyjaśnia podstawę filozoficzną, która ukształtowała metodykę pracy i niezmienną od ponad stu lat, charakterystykę tych placówek. Szczególnie akcentuje się w nich misję wychowawczą szkoły, stąd właśnie efektywność wysiłków wychowawczych, stała się przedmiotem dociekań badawczych autorki.

Monografia skierowana jest do czytelników zainteresowanych pedagogiką alternatywną, do rodziców, którzy poszukują odpowiedniej szkoły dla swoich dzieci, a także do nauczycieli rozpatrujących możliwość podjęcia pracy w tego typu placówce.

Prof. Bogusław Śliwerski nt. publikacji pisze ... Tak, jak niezwykle szybko przyjął się w Polsce dwudziestolecia międzywojennego i zaraz po transformacji ustrojowej 1989 r. model pedagogiki montessoriańskiej, tak też w odniesieniu do wychowania przedszkolnego jawią się nowe szanse i wyzwania przed nauczycielami przedszkoli i wczesnej edukacji, dla których ekologiczny styl życia, prostota, powrót do natury i idea zrównoważonego rozwoju wpisane są w edukację steinerowską... więcej  >>>

Zachęcamy do lektury.

Sprawdź ofertę publikacji na stronie Wydawnictwa >>

 Okładka publikacji "Szkoły Waldorfskie w Polsce"

Udostępnij:

Wydrukuj