EN

Strona główna Aktualności STUDIA PODYPLOMOWE - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami oraz Wspieranie ich Rodzin

STUDIA PODYPLOMOWE - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami oraz Wspieranie ich Rodzin

18-10-2018

Zapraszamy na kwalifikacyjne studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej.

Zgodnie z biopsychospołeczną koncepcją niepełnosprawności i standardami Unijnymi celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wielospecjalistycznego, kompleksowego i ciągłego wspomagania rozwoju  małego dziecka w wieku o-7 lat zagrożonego  niepełnosprawnością lub z wieloraką złożoną niepełnosprawnością oraz przygotowanie do udzielania wsparcia rodzinie tego dziecka w środowisku lokalnym. 

Z A P I S Y

Aktualności

18-10-2018

Zakładanie konta ORCID. Jak otrzymać swój unikalny numer?

ORCID to unikalny numer identyfikacyjny naukowca, który pomaga likwidować problem identyfikacji autorów działających na tym samym polu badawczym w przypadku bardzo popularnych nazwisk, precyzować tożs…
20-09-2018

Wykład otwarty - profesor wizytująca z Università di Torino

Zapraszamy na wykład otwarty profesor wizytującej Dr Maddaleny Cannito z Universita di Torino, 8 listopada, Sala Senatu APS
17-10-2018

Studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori

Zapraszamy na studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori. Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii peda…