Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
z cyklu
CZŁOWIEK I ŚWIAT –WYMIARY ODPOWIEDZIALNOŚCI
poświęcona tematowi:
„Odpowiedzialność globalna w teorii i praktyce”
więcej...