Rozstrzygnięcie konkursu na wybitną monografię naukową z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk pokrewnych:

http://www.ptp-pl.org/pl/dzialalnosc/wyroznienie-ptp-za-wybitna-monogafie-konkurs