W dniu 5 lipca 2017 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej a Rzecznikiem Praw Dziecka.
Zakres współpracy obejmuje następujące dziedziny:
1) badania i działania na rzecz realizacji idei praw dziecka w różnych środowiskach i instytucjach społecznych;
2) badania nad spuścizną Janusza Korczaka, propagowanie idei korczakowskich wśród studentów, nauczycieli, pracowników socjalnych i innych grup zawodowych;
3) wspieranie polskich i międzynarodowych ruchów, stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz praw dziecka,
4) wspólne wydania publikacji dotyczących sytuacji dzieci w Polsce i przestrzegania ich praw;
5) organizowanie wspólnych konferencji, seminariów i innych działań społeczno-edukacyjnych na temat praw dzieci w Polsce i w świecie.
więcej...