Szanowni Państwo!
Z wielką przyjemnością i serdecznością zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Pierwsze otwarte wykłady odbędą się w maju i w czerwcu 2017 roku, a ich tematyka jest następująca:

19 maja 2017 (piątek, godzina 12, Aula A, parter, budynek C, Akademii Pedagogiki Specjalnej, ulica Szczęśliwicka 40): Obraz matki i ojca w literaturze.

23 czerwca 2017 (piątek, godzina 12, Aula B, parter, budynek C, Akademii Pedagogiki Specjalnej, ulica Szczęśliwicka 40): Sto procent radości z własnej kreatywności!

24 czerwca 2017 (sobota, godzina 12, Aula B, parter, budynek C, Akademii Pedagogiki Specjalnej, ulica Szczęśliwicka 40): Wakacje, czyli wypoczynkowy savoir-vivre i nie tylko.

Podczas tych spotkań zostaną Państwu przedstawione również informacje szczegółowe odnośnie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Akademii Pedagogiki Specjalnej w roku akademickim 2017/2018.

Z radością spotkamy się z Państwem w naszym Uniwersytecie!
Będzie nam bardzo miło gościć na wykładach i zajęciach seminaryjnych osoby niepełnosprawne!

Informujemy, że ważne dla Państwa informacje związane z uczestnictwem w Uniwersytecie Trzeciego Wieku można otrzymać telefonicznie: 22 589 36 00 w. 1052 lub mailowo: utw@aps.edu.pl
Serdecznie zapraszamy do Akademii Pełnej Serc!

Regulamin UTW