W październiku 2017 w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie rozpoczyna się druga edycja studiów podyplomowych zatytułowanych Wspomaganie rozwoju dzieci (0-5) w ramach pomocy -psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach.
Mają one na celu podniesienie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w następujących placówkach: żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, przedszkola z oddziałami żłobkowymi, itp.
Studia te są odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne wynikające z konieczności podnoszenia kwalifikacji osób pracujących w tych instytucjach.
Więcej informacji znajduje się na stronie APS
IRK
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą.