Studia podyplomowe „Edukacja integracyjna i włączająca” przygotowują pedagogów specjalnych do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w warunkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego.

Dają kwalifikacje do zajmowania stanowiska:

pedagoga specjalnego w:
•    przedszkolach ogólnodostępnych
•    szkołach ogólnodostępnych
nauczyciela wspomagającego w:
•    przedszkolach integracyjnych
•    oddziałach integracyjnych
•    szkołach ogólnodostępnych
•    klasach ogólnodostępnych.
Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kompetencje umożliwiające im diagnozowanie i samodzielne rozwiązywanie problemów osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności związanych z ich funkcjonowaniem w sytuacjach zadaniowych o charakterze edukacyjnym i interpersonalnym.

Więcej informacji: Edukacja integracyjna i włączająca