Ranking Szkół Wyższych 2017 opublikowany. W rankingu Perspektyw nasze kierunki wśród najlepiej klasyfikowanych Uczelni.

Ranking Kierunków Studiów:

- PEDAGOGIKA

- PEDAGOGIKA SPECJALNA

- PSYCHOLOGIA

- SOCJOLOGIA