NAUCZYCIEL (z) POLSKI
PASJA – ORYGINALNOŚĆ – TOŻSAMOŚĆ
Szanowni Państwo,
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie rozpoczyna realizację programu badawczego Nauczyciel (z) Polski, który został opracowany w Zakładzie Pedeutologii oraz w Zakładzie  Edukacji Medialnej. Celem głównym jest przedstawienie autoportretów nauczycieli z pasją, mających wyjątkowe osiągnięcia, pomysły czy pracujących z uczniami według programów autorskich, ale właśnie na tle różnych regionów Polski.
Będziemy wdzięczni za informacje od Państwa, a przyjedziemy do wielu miejsc w Polsce, gdzie są wspaniałe szkoły, a być może ciągle nieodkryte, biorąc pod uwagę wyjątkowość współpracy z uczniami, rodzicami czy instytucjami znajdującymi się w danym regionie.
Zamierzamy tym samym publikować cykliczne monografie, na przykład pod tytułem: Nauczyciel (z) Polski: Podlasie; Nauczyciel (z) Polski: Mazowsze oraz obejmujące inne województwa. Podsumowaniem podjętej współpracy z Państwem będzie konferencja naukowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej, gdzie wysłuchamy Państwa stanowisk odnośnie współczesnej szkoły i pracy nauczycieli, ale przede wszystkim będziemy wdzięczni za przedstawienie swoich pasji, osiągnięć, sukcesów oraz dalszych planów zawodowych.
Zwracamy się zatem do Państwa z uprzejmą prośbą o przesyłanie następujących informacji w odniesieniu do uczestnictwa w programie: imię i nazwisko, reprezentowana szkoła, adres placówki, możliwość kontaktu: telefon, poczta elektroniczna, inne.
Adres korespondencyjny jest następujący: nauczyciele@aps.edu.pl
Z wyrazami szacunku
Dr hab., prof. APS Maciej Tanaś – Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych
Dr hab., prof. APS Jarosław Michalski – Zakład Pedeutologii