https://0.allegroimg.com/original/018dd8/3a22e02a4769a0ea18a7c5f6a3b0Książka dr Joanny Zalewskiej adiunkta w Katedrze Socjologii Kultury Instytutu Filozofii i Socjologii APS, pt. „Człowiek stary wobec zmiany kulturowej” zwyciężyła w konkursie im. Stanisława Ossowskiego. Nagroda przyznawana jest przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne dla młodych autorów za najlepszą książkę socjologiczną w danym roku.

Kraków– Poznań – Warszawa - Zielona Góra 6.06.2017 r.
Uzasadnienie werdyktu jury nagrody im. Stanisława Ossowskiego na najlepszą książkę młodego socjologa w roku 2016

Jury w składzie: Mirosław Chałubiński (UZ), Kaja Gadowska (UJ), Ewa Narkiewicz-Niedbalec (UZ) – przewodnicząca, Krzysztof Podemski (UAM), Andrzej Potocki (UW) otrzymało do przeczytania sześć książek wydanych bądź to w roku 2016, bądź w 2015. A oto ich lista:
Wojciech Jabłoński - Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (CATI). Działania ankieterskie, w call centers. Wydawnictwo UŁ 2016
Kamil Łuczaj - Współczesna polska reklama prasowa. Co mówią reklamy, ich twórcy i odbiorcy? NOMOS 2016
Tomasz Piróg - Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej. Mity i realia dobrego rządzenia. Kraków ZW NOMOS 2016
Piotr Szenajch - Trudne umieranie. Narracyjne przedstawienia choroby i śmierci a doświadczenie osób terminalnie chorych. SOW IS PAN Warszawa 2015
Izabela Ślęzak - Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich. Wydawnictwo UŁ. Łódź 2016
Joanna Zalewska - Człowiek stary wobec zmiany kulturowej. Perspektywa teorii praktyk społecznych. Scholar Warszawa2015
Po zapoznaniu się z wszystkimi zgłoszonymi książkami jurorzy stwierdzili, że prezentują one dobry poziom merytoryczny, uwzględniają adekwatnie dobraną, współczesną literaturę przedmiotu i podejmują ważkie problemy społeczne. Dwie książki uznane zostały za szczególnie doniosłe, znakomite pod względem teoretycznym i metodologicznym oraz podejmujące ważną społecznie problematykę. Są to prace: Tomasza Piróga, Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej. Mity i realia dobrego rządzenia, oraz Joanny Zalewskiej - Człowiek stary wobec zmiany kulturowej. Perspektywa teorii praktyk społecznych. Zwróciła też uwagę praca Izabeli Ślęzak - Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich, głównie ze względu na znakomity warsztat metodologiczny i realizację badań w ‘trudnym terenie’ i z ‘trudnymi respondentami’.

Jednak za pracę najlepszą jury uznało książkę Joanna Zalewskiej, poświęconą ludziom starym, ich sposobowi postrzegania starości we współczesnym świecie i podejmowaniu zróżnicowanych społecznie praktyk w realiach Warszawy. Autorka w adekwatny do podjętej problematyki sposób dobrała teorie i twórczo je rozwinęła. Przeprowadziła wielostanowiskowe badania antropologiczne i uzyskała materiał, który pozwolił jej pokazać różne oblicza starości, a także subiektywny sposób poczucia czy się jest czy nie jest starym. Książka jest bardzo starannie posadowiona w obszernej literaturze przedmiotu; tak zagranicznej, jak rodzimej. Autorka porusza się po niej z dużą śmiałością i kompetencją zarazem. Praca jest równie starannie osadzona w teorii socjologicznej. Widać, że Autorka ją zna i potrafi dla celów badawczych nią się posłużyć. Umie integrować przywoływane teorie i budować z nich założenia badań własnych.
Ponadto walorem książki dr Joanny Zalewskiej jest jej dobra konstrukcja, trafnie zatytułowane rozdziały i zamieszczone w nich treści.
Warto może jeszcze zwrócić uwagę na okładkę książki, autorstwa Dariusza Jażdżyka, na której przedstawione są dwie postaci – staruszek z laską i drugi z kijkami do nordic walking. Sylwetka tego pierwszego jest przygarbiona, drugiego wyprostowana, znamionująca witalność i siłę. Zarówno okładka jak i cała praca nagrodzonej książki poświęcone są różnym obliczom starości.