ZARZĄD GŁÓWNY TOWARZYSTWA KULTURY JĘZYKA,
CENTRUM LOGOPEDYCZNE INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ORAZ ZAKŁAD LOGOPEDII I LINGWISTYKI EDUKACYJNEJ AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE

zapraszają do wzięcia udziału w

XV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej pt.
LOGOPEDIA – TRADYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU
W 40-LECIE UTWORZENIA STUDIÓW LOGOPEDYCZNYCH
W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
PAMIĘCI DOC. DR MARII PRZYBYSZ-PIWKO

Konferencja odbędzie się w dniach 29–30 września 2017 r.
w Centrum Logopedycznym Uniwersytetu Warszawskiego
przy ul. Karowej 20 w Warszawie.

więcej...