Instytut Pedagogiki Specjalnej APS
oraz
Doktoranckie Koło Naukowe Twórczej Rewalidacji i Animacji KONTRA

zapraszają do udziału w III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat:

Ile dobrego jest w człowieku?
której temat brzmi:
Egzystencja w perspektywie stygmatu

Konferencja odbędzie się dnia 27 października  2017 r.
w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

więcej ...