Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie organizuje

IV Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy dla dzieci niepełnosprawnych
z dysfunkcjami narządów ruchu i/lub zaburzeniami słuchu. 

Olimpiada odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. (piątek) w Warszawie.

Tegoroczna impreza będzie miała wyjątkowy charakter, gdyż jest wydarzeniem towarzyszącym Jubileuszowi 95- lecia Uczelni.

Główne cele Olimpiady to wspieranie rozwoju potencjału intelektualnego, rozwijanie kreatywności, podnoszenie jakości pracy nauczycieli oraz zachęcanie do stosowania aktywnych metod nauczania. Projekt  stanowi praktyczną realizację idei  powszechnego prawa do edukacji - zgodnie z programem UNESCO „Edukacja dla Wszystkich” oraz służy budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy.  

W Olimpiadzie wezmą udział uczniowie w wieku 14-18 lat, reprezentujący szkoły specjalne, ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły lub klasy integracyjne i szkoły ogólnodostępne. Zadania konkursowe z zakresu ekologii, matematyki, biologii, informatyki opracowali eksperci i nauczyciele praktycy. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych 14 – 16 i 16-18.

Mamy przyjemność zaprosić  uczniów  do udziału w IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy:
1. Liczba uczestników: 1-2 nauczycieli oraz 1-4 uczniów (maksymalnie 6 osób)
2. Wiek uczniów: 14-18 lat
3. Koszty udziału w Olimpiadzie pokrywają organizatorzy.
4. Dojazd do Akademii Pedagogiki Specjalnej  pokrywają uczestnicy.

Formularz zgłoszenia

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
Joanna Moleda
olimpiada@aps.edu.pl,  jmoleda@aps.edu.pl