Archipelag wspólnej pamięci. Szkoła letnia dla młodych badaczy z Polski i Rosji.

Zapraszamy młodych badaczy z Polski i Rosji do wzięcia udziału w szkole letniej, której celem jest dyskusja nad  koncepcjami i praktykami upamiętnienia sowieckich represji przez lokalne społeczności.

www.cprdip.pl/projekty,archipelag_wspolnej_pamieci