EN

Strona główna Aktualności Seminarium - INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRAKTYCE

Seminarium - INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRAKTYCE

19-02-2018

Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej we współpracy z Fundacją Centrum Wspierania Zdolności zaprasza przedstawicieli szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także akademickich biur karier do udziału w seminarium o charakterze szkoleniowo-metodycznym, które odbędzie się 23 lutego 2018 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, przy ul. Szczęśliwickiej 40 w Warszawie, w sali 3213 (Sala Senatu). Rozpoczęcie Seminarium o godz. 10.00.

Celem seminarium jest przedstawienie uczestnikom wybranych innowacji pedagogicznych „dobrych praktyk”, także tych testowanych i wdrażanych w edukacji akademickiej oraz dyskusja związana z możliwością włączenia prezentowanych projektów do praktyki szkolnej.

TEMATYKA SEMINARIUM
„Coraz częściej wyrażana jest opinia, że innowacja stanowi dla krajów członkowskich UE podstawę trwałego wzrostu gospodarczego oraz poprawę warunków ekonomicznych i społecznych. Przyjmuje się, że polityka pomocy państwa w sferze badań i innowacji, może się przyczynić do zwiększenia innowacyjności gospodarki, nie tylko przez ochronę konkurencyjności rynkowej produktów jako stymulatora innowacyjności, ale również przez ustanowienie ram ułatwiających państwom członkowskim opracowanie skutecznych form pomocy na rzecz innowacji” (Chyłek, 2006).
O innowacjach mówi się także w kontekście społecznym. Według Komisji Europejskiej innowacjami społecznymi są działania oparte na oryginalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów (w tym materialnych, ludzkich, czy dotyczących zaangażowania partnerów reprezentujących różne sektory gospodarki) w celu rozwiązywania istotnych dla danej społeczności problemów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju definiuje innowacje społeczne jako rozwiązania, które równocześnie odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne, jak i powodują trwałą zmianę w danych grupach społecznych. Te rozwiązania mogą wiązać się z innowacyjnymi produktami, usługami bądź procesami, które umożliwiają odmienne rozwiązywanie typowych problemów społecznych.

Innowacje społeczne mają szczególne znaczenie dla pedagogiki. Innowacje w tym zakresie wprowadzane są stopniowo od wielu lat i ewaluują między innymi w kierunku zbliżenia sfery akademickiej do praktyki szkolnej. Włączając te trendy w działania, zapraszamy na seminarium, w ramach którego podejmiemy refleksję na temat możliwości i ograniczeń wdrażania edukacji społecznych do szkolnej praktyki edukacyjnej.

Podczas seminarium przedstawimy uczestnikom:
- Trening twórczości z komputerem,
- Najbardziej innowacyjną Szkołę No Bell z podwarszawskiego Konstancina - zwycięzców międzynarodowego konkursu Edumission,
- Interpersonalny Trening Twórczego Myślenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
- Pracownię I-lab,
a także inne aktualne doniesienia z kraju i z zagranicy związane z tematyką seminarium.

Wierzymy, że tylko twórczy pedagodzy mogą zmieniać rzeczywistość i kształtować twórczych uczniów, zapraszamy na spotkanie osoby otwarte na kreatywność i innowacje pedagogiczne.

OPŁATA
Seminarium jest współfinansowane z projektu grantowego „Akcja Inkubacja”. Dla zakwalifikowanych uczestników udział jest bezpłatny. Koszty związane z podróżą i ew. noclegami ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SEMINARIUM

Termin zgłoszenia uczestnictwa w seminarium upływa 19 lutego 2018 r.
Obowiązuje limit miejsc.

ZAPROSZENIE

Aktualności

19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…
18-01-2018

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

To już VII edycja Konkursu Rektora na najlepszą pracę dyplomową, licencjacką lub magisterską. Serdecznie zapraszamy do udziału.
18-01-2018

KONKURS im. Profesora Czesława Kupisiewicza

Zapraszamy wszystkich promotorów do uczestnictwa w konkursie i składania prac magisterskich studentów. Termin upływa 16 lutego.