Ruszyła II tura rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

09-08-2021

Mamy jeszcze wolne miejsca na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2021/2022. Zapisy w ramach dodatkowej - wrześniowej - tury rekrutacji kończą się:

 • 13 września - na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz
 • 20 września - w przypadku studiów drugiego stopnia.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zgłaszania się przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Oferta edukacyjna

Studia stacjonarne


Studia pierwszego stopnia (3-letnie)

 • pedagogika - 10 miejsc
 • praca socjalna - 25 miejsc
 • pedagogika zdolności i informatyki - 20 miejsc


Studia jednolite magisterskie (5-letnie)

 • Pedagogika specjalna - 130 miejsc

 

Studia niestacjonarne (zaoczne)


Studia pierwszego stopnia stopnia (3-letnie)

 • logopedia - 10 miejsc (Uwaga: w dniu 14 września odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna na ten kierunek studiów)
 • pedagogika - 30 miejsc


Studia jednolite magisterskie (5-letnie)

 • pedagogika specjalna - 90 miejsc

 

Oferta edukacyjna studia II stopnia - 2 tura rekrutacji (rekrutacja wrześniowa)


Studia stacjonarne (dzienne) drugiego stopnia

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - 14 miejsc
 • interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka - 20 miejsc (Uwaga: w dniu 21 września odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna na ten kierunek studiów)
 • pedagogika - specjalność: edukacja zdalna i grafika komputerowa - 10 miejsc
 • pedagogika - specjalność: pedagogika kultury i media cyfrowe - 20 miejsc
 • pedagogika - specjalność: pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi - 2 miejsca
 • pedagogika - specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - 30 miejsc
 • pedagogika - specjalność: pedagogika szkolna i pedagogika zdolności - 20 miejsc
 • pedagogika specjalna - specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem - 2 miejsca
 • pedagogika specjalna - specjalność: logopedia - 2 miejsca - Uwaga: w dniu 21 września odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna na tę specjalność
 • pedagogika specjalna - specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kontynuacja) - 10 miejsc
 • pedagogika specjalna - specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kwalifikacja) - 10 miejsc
 • pedagogika specjalna - specjalność: surdopedagogika z terapią pedagogiczną - 10 miejsc
 • pedagogika specjalna - specjalność: terapia pedagogiczna - 10 miejsc
 • socjologia - 20 miejsc


Studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia

 • pedagogika - specjalność: opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne - 15 miejsc
 • pedagogika - specjalność: pedagogika korekcyjna - 10 miejsc
 • pedagogika - specjalność: pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi - 10 miejsc
 • pedagogika - specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - 10 miejsc
 • pedagogika - specjalność: zarządzanie i innowacje w edukacji - 20 miejsc
 • pedagogika specjalna - specjalność: edukacja integracyjna i włączająca - 20 miejsc
 • pedagogika specjalna - specjalność: logopedia - 20 miejsc - Uwaga: w dniu 21 września odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna na tę specjalność
 • pedagogika specjalna - specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kwalifikacja) - 16 miejsc
 • pedagogika specjalna - specjalność: profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową - 10 miejsc
 • pedagogika specjalna - specjalność: surdopedagogika z terapią pedagogiczną - 10 miejsc

 

Terminy. Zasady. Rejestracja


Sprawdź terminarz rekrutacji 2021/2022 >>

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji 2021/2022 >>
Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) >>


Udostępnij:

Wydrukuj