Rozpoczynamy drugi rok międzynarodowego projektu I_AM

10-01-2022

Finansowany przez Komisję Europejską projekt promujący edukację włączającą realizowany jest na Cyprze, w Grecji, na Węgrzech i w Polsce.

Celem projektu I_AM "Inclusive education using Animation and Multimedia” / „Edukacja włączająca z wykorzystaniem animacji i multimediów” jest promowanie edukacji włączającej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w wieku 9-14 lat w szkołach ogólnodostępnych poprzez wsparcie kadry pedagogicznej w pracy ze zróżnicowaną grupą uczniów. 

W Polsce za realizację odpowiadają pracowniczki i pracownicy Instytutu Psychologii. Pracami kieruje dr Lidia Zabłocka-Żytka.

W pierwszym roku prac przeprowadzona została analiza potrzeb szkoleniowych pracowników oświaty w odniesieniu do edukacji włączającej. Informacje o zgromadzonych danych można znaleźć w specjalnym raporcie oraz w materiałach z konferencji online. 

Razem budujemy szkołę dla każdego

Na podstawie otrzymanych danych przygotowano materiały szkoleniowe m.in. handbook oraz animacje. Te ostatnie można obejrzeć na stronie projektu.  Aktualnie prowadzone są prace nad przygotowaniem trenerów i trenerek, którzy w oparciu o przygotowany materiał przeprowadzą pilotażowe szkolenie.

Zapraszamy do śledzenia postępów w realizacji projektu na stronie dostępnej także w jęz. polskim.

 

Więcej informacji

 

Grafika Projektu I_AM

 

Udostępnij:

Wydrukuj