Resocjalizacja w praktyce - autorskie projekty oddziaływań

30-08-2021

6 grudnia br. odbędzie się sympozjum dotyczące doświadczeń praktyków w pracy resocjalizacyjnej.

Koło Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego’’ Patronat’’ zapraszają do udziału w bezpłatnym sympozjum dotyczącym doświadczeń praktyków w pracy resocjalizacyjnej.

Wielu z Was prowadzi ciekawe, nowatorskie i skuteczne metody pracy z osobami przejawiającymi problemy adaptacyjne, zarówno w instytucjach resocjalizacyjnych, jak i w środowisku otwartym. Metody będące efektem wieloletnich osobistych doświadczeń, poszukiwań i modyfikacji, mających na celu poprawę skuteczności oddziaływań korekcyjnych. Warto się nimi podzielić ze środowiskiem akademickim. Zależy nam na projektach autorskich obejmujących wszelkie formy pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i osobami dorosłymi – diagnozowanymi jako nieprzystosowane społecznie, lub zagrożone nieprzystosowaniem. W szczególności zaś:

  • indywidualne programy oddziaływań,
  • formy pracy grupowej,
  • programy terapeutyczne,
  • współpraca ze środowiskiem otwartym lub na rzecz środowiska z udziałem osób nieprzystosowanych społecznie,
  • specyficzne programy pracy np. z osobami uzależnionymi, agresywnymi itp. wolontariat, programy survivalowe, paramilitarne, informatyczne, ekologiczne itp.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich osób zajmujących się zawodowo pracą resocjalizacyjną i psychokorekcyjną, do pedagogów, wychowawców, pracowników służby więziennej, psychologów, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy, którzy zachcieliby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, ze środowiskiem akademickim; zarówno studentami jak i nauczycielami. Jesteśmy głęboko przekonani że tylko połączenie wspólnych doświadczeń może przynieść pozytywne efekty pracy w tak trudnym środowisku.

Organizatorzy:

dr hab. Anna Fidelus prof. ucz.
mgr Michał Stańczuk
dr hab. Irena Pospiszyl prof. ucz.
dr hab. Jan Niewęgłowski prof. ucz.
dr Konrad Wierzbicki

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

plakat sympozjum

 

 

Udostępnij:

Wydrukuj