Rektor Barbara Marcinkowska na czele Kapituły Rankingu Liceów i Techników

22-02-2021

Nadzieje przeważyły nad obawami – tak mogę określić uczucia, które wiązały się z przyjęciem przeze mnie funkcji przewodniczącej Kapituły Rankingu.

 

Prof. Barbara Marcinkowska stanęła na czele Kapituły Rankingu Liceów i Techników. W wywiadzie, jakiego udzieliła Rektor Marcinkowska magazynowi “Perspektywy”, zwróciła uwagę zarówno na to, co stanowiło i stanowi wartość Rankingu, jak i na obszar, którego Ranking nie uwzględnia, a który również stanowi o wartości szkół. Rektor APS odniosła się także do wyzwań, jakie w związku z pandemią COVID-19 stanęły przed nauczycielami:

- Nadzieje przeważyły nad obawami – tak mogę określić uczucia, które wiązały się z przyjęciem przeze mnie funkcji przewodniczącej Kapituły Rankingu. Debiutując w tej odpowiedzialnej roli, mam świeże spojrzenie na Ranking i jego metodologię. Kryteria rankingowe są konkretne i wymierne, dane pochodzą ze źródeł zewnętrznych. Doceniam to, zarazem jednak widzę potrzebę stworzenia zestawień alternatywnych, zgodnie z genialną maksymą Alberta Einsteina, że Nie wszystko, co się liczy, daje się policzyć i nie wszystko się liczy, co da się policzyć.

[…]

Można spodziewać się, że nauka zdalna – realizowana w warunkach zagrożenia pandemią i trwająca tak długo – spowoduje obniżenie się poziomu nauczania w szkołach i na uczelniach. Ale to wcale nie jest największy problem! Znacznie większym wyzwaniem dla szkół jest wspieranie uczniów w obszarach niezwiązanych z edukacją. Na skutek pandemii młodzież została zamknięta w różnych domach – także tych toksycznych, przemocowych. Trzeba będzie pomóc tym młodym ludziom wrócić do ich środowiska i dobrze się w nim poczuć. Czy szkoły są na to wyzwanie przygotowane? Wierzę, że tak, choć z pewnością będą potrzebowały pomocy ze strony poradni psychologiczno-pedagogicznych i wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych.

 

Zachęcamy do przeczytania całości artykułu w magazynie “Perspektywy” - "Prof. Barbara Marcinkowska na czele Kapituły Rankingu Liceów i Techników" >>