EN

Strona główna Aktualności Projekt ERICA - przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci

Projekt ERICA - przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci

12-01-2021

Rozpoczynamy - jako partner i koordynator odpowiedzialny za część badawczą - kolejny rok prac w ramach międzynarodowego projektu badawczo-aplikacyjnego nad programem szkoleniowym mającym na celu przeciwdziałanie przemocy doświadczanej przez dzieci w rodzinie.

 

Nie do przecenienia w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec dzieci jest fachowa wiedza na temat małoletnich żyjących w rodzinach zagrożonych maltretowaniem dzieci oraz budowanie strategii angażujących społeczeństwo obywatelskie w zapobieganie krzywdzeniu dzieci. Takie są też cele projektu ERICA.

Według raportu UNICEF z 2017 roku 3/4 wszystkich 2-4-latów, czyli prawie 300 milionów dzieci doświadcza przemocy psychicznej i/lub fizycznej w swoich rodzinach. Szacuje się, że w Europie jest ich łącznie około 80 milionów. Około 6 na 10 rocznych dzieci w 30 krajach (w których istnieją  dane na ten temat) jest poddawanych przemocy na co dzień. Na całym świecie 1 na 4 dzieci poniżej piątego roku życia (176 milionów) mieszka z matką, która jest ofiarą przemocy ze strony partnera.

W ramach Projektu ERICA powstaje program szkoleniowy adresowany do osób pracujących z dziećmi mający na celu przeciwdziałanie przemocy doświadczanej przez dzieci w rodzinie. Elementami programu będą m.in. rozpoznawanie wczesnych oznak przemocy doświadczanej przez dzieci w rodzinie, narzędzia pozwalające ocenić ryzyko przemocy, metody interwencji. Projekt realizowany jest w okresie 2020-2021, finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo” (Rights, Equality and Citizenship Programme).

Wśród instytucji partnerskich gwarantujących jakość realizacji przedsięwzięcia są:

- Uniwersytet w Tampere (FI) - koordynator projektu ERICA,
- Oxford Brookes University (UK),
- The Maria Grzegorzewska University (PL),
- University of St Andrews (UK),
- Mason Blanche, Psychiatrie & Neuroscieces (FR),
- University of Essen (DE),
- University of Milano Bicocca (IT),
- SYNERGIA (IT).

W Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej kierownikiem projektu jest dr Lidia Zabłocka-Żytka a pozostałymi członkami zespołu realizującymi projekt: prof. Czesław Czabała, Małgorzata Gawron, dr Sylwia Kluczyńska, dr Małgorzata Woźniak-Prus.

Zachęcamy do śledzenia informacji związanych z realizacją projektu, które znajdziemy na stronie - https://projects.tuni.fi/erica/

 

 

 

 


 

Aktualności

12-01-2021

Greencoin i Green Heat - nowe zielone projekty w Akademii

Z nowym rokiem rozpoczynamy dwa międzynarodowe projekty finansowane przez NCBiR. A dlaczego zielone?
12-01-2021

Wtorkowe warsztaty relaksacyjne dla społeczności Akademii

W Nowym Roku wznawiamy spotkania on-line, podczas których uczymy się technik redukujących stres. Zapraszamy zarówno studentki i studentów jak i wszystkie osoby pracujące a Akademii.
08-01-2021

Projekt ERICA - przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci

Rozpoczynamy kolejny rok prac w ramach międzynarodowego projektu badawczo-aplikacyjnego nad programem szkoleniowym mającym na celu przeciwdziałanie przemocy doświadczanej przez dzieci w rodzinie.