EN

Strona główna Aktualności Prof. Hanna Markiewicz nagrodzona w Konkursie im. Zygmunta Glogera

Prof. Hanna Markiewicz nagrodzona w Konkursie im. Zygmunta Glogera

15-11-2018

Z radością informujemy, że Prof. Hanna Markiewicz została wyróżniona przez Kapituła Nagrody i Konkursu im. Zygmunta Glogera w XXIX edycji konkursu za upowszechnianie wiedzy o Polskiej Macierzy Szkolnej na Kresach Wschodnich i troskę o obecny stan edukacji polskiej na Litwie.

 

Aktualności

15-11-2018

Wyrazy współczucia

Z wielkim żalem żegnamy Prof. dr. hab. Jerzego Wyrozumskiego wieloletniego Sekretarza Polskiej Akademii Umiejętności, wybitnego historyka mediewisty, przyjaciela naszej Uczelni.
13-11-2018

Dr hab. Kazimierz Frieske uhonorowany odznaką Primus in Agendo

Dr hab. Kazimierz Frieske z Instytutu Filozofii i Socjologii Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych APS, został uhonorowany odznaką Primus in Agendo.
15-11-2018

Wykład pt. „Kobiety piszące i czytające listy w twórczości Jana Vermeera van Delft”

Kolegium Edukacji Artystycznej zaprasza na wykład pt. „Kobiety piszące i czytające listy w twórczości Jana Vermeera van Delft” 19 listopada o godz. 16:00, w siedzibie Kolegium Edukacji Artystycznej pr…