EN

Strona główna Aktualności Prawda w naukach społecznych

Prawda w naukach społecznych

05-07-2020

Szkoła Doktorska APS zaprasza na wykład "Prawda w naukach społecznych" prof. dr. hab. Tomasza Szkudlarka kierownika Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Wykład i dyskusja odbędą się 18 czerwca br. Początek o godz. 10:30.

 

Wykład i dyskusja, na które Państwa serdecznie zapraszamy w imieniu Profesora oraz Szkoły Doktorskiej APS odbędą się w ramach konwersatoryjnych wykładów otwartych i seminarium dla doktorantów w Szkole Doktorskiej APS. Spotkanie jest całkowicie otwarte dla każdej zainteresowanej tematyką osoby. Po wykładzie i dyskusji poprowadzone zostaną warsztaty dla doktorantów i doktorantek, ewentualnie dla magistrantów planujących w przyszłości pracę naukową.

Prof. dr Tomasz Szkudlarek: Po przybliżeniu podstawowych koncepcji prawdy w filozofii (klasyczna, koherencyjna, pragmatyczna oraz teoria krytyczna) i po przypomnieniu podstaw orientacji pozytywistycznej (scjentyzm), przypomnę ideę „przełomu antypozytywistycznego” i uznanie „podwojnej metryki” (Ossowski) nauk społecznych. Te podstawowe orientacje mają charakter ogólny i historyczny. W drugiej części, konwersatoryjnej, podejmiemy kwestie bardziej szczegółowe, których dobór zależeć będzie od przebiegu rozmowy, na przykład: ideał bezstronności vs. społeczne role nauki (ekonomia, polityka, etyka, rola ideologii); narastająca złożoność kryteriów trafności (validity) badań; problem granic między nauką i nie-nauką w badaniach jakościowych i wynikające z tego szanse (np. otwarcie na to, co jednostkowe czy marginalne; badania partycypacyjne; interwencje artystyczne jako krytyka i pedagogika społeczna, itp) i zagrożenia („populizm naukowy” – płaska ziemia, szczepionki etc.).

 

Prof. dr Tomasz Szkudlarek – zajmuje się teorią i filozofią wychowania, studiami nad relacjami między edukacją, polityką i przeobrażeniami kulturowymi. Kierownik kilkunastu indywidualnych i zespołowych projektów badawczych finansowanych przez  KBN, MNiSzW, i NCN i ośrodki międzynarodowe, m.in. z zakresu badań nad  postmodernizmem i postkolonializmem w edukacji, pedagogiką krytyczną, badań nad dyskursem (dykursywna konstrukcja podmiotu, rola retoryki  w teoriach i politykach oświatowych), badań  nad szkolnictwem wyższym i innych. Artykuły Profesora ukazują się m.in. w "Studies in Philosophy of Education", a publikacje książkowe to m.in. "Rożnica, tożsamość, edukacja. Szkice z pogranicza" (red.), "Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu", "The Problem of Freedom in Postmodern Education", "Media: Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu", "Kultura, tożsamość i edukacja (ze Zbyszko Melosikiem, "przetłumaczona i wydana także w Rosji),  Education ad the Political: new teoretical articulations" (red.) i ostatnia książka "On the Politics of Educaitonal Theory:  Rhetorics, Theoretical Ambiguity and the Construction of Society" (Routledge 2017).

 

Informacje organizacyjne

  • Termin: 10:30-12:00 - wykład dla wszystkich; 12:00-12:30 dyskusja dla wszystkich; 13:00-14:00 spotkanie z doktorantkami i doktorantami
  • Miejsce: Spotkanie za pośrednictwem ZOOM
  • Zapisy: na stronie - www.zapisy.aps.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

03-07-2020

PRAKTYKI STUDENCKIE - ZMIANY

Uwaga! ważny komunikat dotyczący zmiany w realizacji planów studiów w zakresie PRAKTYK
01-07-2020

Rozmowy kwalifikacyjne na Podyplomowe Studia z Logopedii

Rozpoczynamy rozmowy kwalifikacyjne na Podyplomowe Studia Logopedii nr 19. I tura rozmów odbędzie się 03.07.20 r. w godzinach 9.00 – 12.00 z wykorzystaniem aplikacji Teams, II tura rozmów odbędzie się…
25-06-2020

Insygnia władzy rektorskiej dla Rektor Elekt dr hab. Barbary Marcinkowskiej, prof. APS

Podczas XLI zwyczajnego posiedzenia Senatu, które odbyło się 24 czerwca 2020 r. Rektor prof. dr hab. S. M. Kwiatkowski przekazał insygnia rektorskie Rektor Elekt dr hab. Barbarze Marcinkowskiej, prof.…