EN

Strona główna Aktualności PRAKTYKI STUDENCKIE - ZMIANY

PRAKTYKI STUDENCKIE - ZMIANY

04-08-2020

ZMIANY W REALIZACJI PLANÓW STUDIÓW W ZAKRESIE PRAKTYK

Ostateczny termin realizacji i rozliczenia praktyk  zaplanowanych na bieżący rok akademicki upływa dn. 30 września 2020 roku.

Wszelkie praktyki, które nie zostaną zrealizowane przez studentów zostają przeniesione na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 zgodnie z Uchwałą Senatu nr 393/2020 w sprawie zmian w realizacji planów studiów z dn. 24 czerwca 2020 roku:

§ 3

Zmiany, o których mowa w § 1ust. 2 polegają na przeniesieniu wymagań zaliczeń praktyk, realizowanych na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na wszystkich latach studiów z wyłączeniem ostatniego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 na semestr zimowy w roku akademickim 2020/21.

Uchwałą Senatu APS nr 393/2020 >>

Oznacza to, że nie ma konieczności składania żadnych podań, ani ponoszenia jakikolwiek kosztów.

Zastosowane podejście koresponduje z rekomendacją MNiSW z dn. 17 czerwca 2020 roku:

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-dotyczace-praktyk-zawodowych-na-studiach

Ludzie w kaskach, za nimi przemysłowe instalacje.

 

 

Aktualności

30-07-2020

Ze smutkiem i żalem żegnamy wieloletniego pracownika Akademii Profesora Andrzeja Tadeusza Góralskiego

Ostatnie pożegnalnie Profesora Andrzeja Tadeusza Góralskiego odbędzie się 10 sierpnia 2020 roku o godzinie 11.00 na Cmentarzu Katedralnym w Łomży.
04-08-2020
30-07-2020

XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 Konferencja odbędzie się 19 i 20 listopada 2020 r. i zostanie przeprowadzona online. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 października br.