Powołanie dr Ewy Dąbrowy do Rady Ekspertów Uczelni Wyższych

16-04-2021

Dr Ewa Dąbrowa z Instytutu Pedagogiki została członkiem Rady Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców.

 

3 lutego 2021 roku zainaugurowała działalność Rada Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców. Rada powstała z inicjatywy Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Jej celem jest między innymi praca na rzecz włączania problematyki migracji i uchodźstwa w kształcenie na studiach o specjalności nauczycielskiej oraz na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych i społecznych, wspieranie edukacji oraz integracji migrantów/migrantek i uchodźców/uchodźczyń, podnoszenie świadomości społecznej, dotyczącej funkcjonowania w społeczeństwie osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, środowiska akademickiego.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki polskich uczelni:

  • Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
  • Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • Uniwersytetu Gdańskiego,
  • SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego,
  • Akademii Pedagogiki Specjalnej, Akademii Pomorskiej,
  • Uniwersytetu Śląskiego.

Działania Rady wspiera Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR) w Polsce oraz Biuro Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji (IOM) w Polsce. Przewodniczącą Rady pierwszej kadencji została dr hab. Marta Szymańska, prof. UP.

Rada otwarta jest na współpracę z organizacjami rządowymi, polskimi i międzynarodowymi pozarządowymi pozarządowymi.

studenci przy komputerach

 

 

Udostępnij:

Wydrukuj