EN

Strona główna Aktualności Pamięć i religia – 8. międzynarodowa konferencja z cyklu „Genealogie Pamięci”

Pamięć i religia – 8. międzynarodowa konferencja z cyklu „Genealogie Pamięci”

19-10-2018

Jaki jest wpływ religii na pamięć o traumatycznych doświadczeniach XX wieku? Europejska Sieć Pamięć i Solidarność zaprasza na 8. edycję konferencji z cyklu „Genealogie Pamięci”, która odbędzie się w dniach 16-18 października w Warszawie. Program wydarzenia obejmuje wykłady, prezentacje, dyskusje panelowe i pokazy filmów, w tym także debatę z udziałem osób duchownych reprezentujących różne religie. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęli m.in. Alexander Agadjanian, Irena Borowik i Geneviève Zubrzycki.

W obrębie badań nad pamięcią niewiele uwagi poświęca się religii i jej wpływowi na pamięć kulturową i rodzinną oraz współczesną politykę. Tymczasem język religijny często wykorzystywany jest do opisywania traumatycznych doświadczeń różnych społeczności. Religijne interpretacje dwudziestowiecznych wydarzeń pojawiają się również w debatach politycznych, kształtując sposoby upamiętniania i publiczne postrzeganie przeszłości.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na zależności między religią a pamięcią. Przez trzy dni swoje refleksje i dokonania prezentować będą badacze z ponad 20 krajów. Oprócz paneli dyskusyjnych i pokazów filmów, w programie konferencji znalazły się także m.in. wykłady prof. Alexandra Agadjaniana, prof. Ireny Borowik i prof. Geneviève Zubrzycki, jak również debata w formie okrągłego stołu z udziałem reprezentantów różnych religii. Współorganizatorem tegorocznej konferencji jest Instytut Studiów Wschodnioeuropejskich Freie Universität w Berlinie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację poprzez formularz: events.enrs.eu/gene2018

Wydarzenie w języku angielskim. Na język polski tłumaczona będzie wyłącznie dyskusja z udziałem osób duchownych reprezentujących różne religie 16 października o godz. 17:00.

Mimo, że badacze pamięci zwracają uwagę na wpływ religii na sytuację pamięci w Europie Środkowo-Wschodniej, to jednak zjawisko to nigdy nie było poddane szerszej refleksji. Istniejące badania koncentrują się raczej na reprezentacjach i znaczeniach projektów pamięci powstałych w obrębie pola władzy, literatury, filmu, ignorując wpływ projektów powstałych w ramach pola religii. Nasza konferencja ma na celu wypełnienie tej luki.

dr Zuzanna Bogumił, koordynatorka programowa konferencji

W ramach naszej konferencji chcemy stworzyć przestrzeń dla dyskusji o tym, jak religia może być wykorzystywana do lepszego zrozumienia społecznych funkcji pamięci. Wybór tematów dobrze oddaje bliskie połączenie religii z pamięcią i upamiętnianiem, zarówno w przypadku grup religijnych, jak i świeckich.

dr Yuliya Yurchuk, koordynatorka programowa konferencji

Konferencja “Genealogies of Memory: Memory and Religion. Central and Eastern Europe in a Global Perspective” || 16-18 października 2018 || Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (sala 316), ul. Dobra 56/66

Organizatorzy: Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Instytut Studiów Wschodnioeuropejskich Freie Universität

Partnerzy:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,

Uniwersytet Södertörn

więcej ...

Aktualności

18-10-2018

Zakładanie konta ORCID. Jak otrzymać swój unikalny numer?

ORCID to unikalny numer identyfikacyjny naukowca, który pomaga likwidować problem identyfikacji autorów działających na tym samym polu badawczym w przypadku bardzo popularnych nazwisk, precyzować tożs…
20-09-2018

Wykład otwarty - profesor wizytująca z Università di Torino

Zapraszamy na wykład otwarty profesor wizytującej Dr Maddaleny Cannito z Universita di Torino, 8 listopada, Sala Senatu APS
17-10-2018

Studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori

Zapraszamy na studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori. Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii peda…