Ogłoszony został Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2022

12-01-2022

Pracom Kapituły Rankingu przewodniczyła Rektor APS, dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS. Zwycięzcami są XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie oraz Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie.

W Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022 wzięto pod uwagę dane 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

- Gratuluję wszystkim, którzy znaleźli się na czele rankingów. Ale te gratulacje również chciałabym skierować do wszystkich tych, którzy znaleźli się i w środku i na końcu – mówiła Rektor APS Barbara Marcinkowska podczas gali XXIV Rankingu zorganizowanej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Kryteria Rankingu Liceów 2022 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2022 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Przygotowano również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi, obejmujące łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce, opublikowane zostały na portalu edukacyjnym: 

 

Gala Rankingu Perspektyw

 

Źródła:

https://2022.licea.perspektywy.pl/articles/oni-sa-najlepsi-w-2022-roku-2
https://gazeta.sgh.waw.pl/index.php/otwarta-edukacja/w-sgh-gala-xxiv-rankingu-najlepszych-liceow-i-technikow-2022-miesiecznika

 

 

Udostępnij:

Wydrukuj