Ogólnopolski konkurs plastyczny “Zielona przyszłość”

13-01-2022

Zapraszamy do przesyłania rysunków, plakatów, prac malarskich młodzież z Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z całego kraju. Termin - 30 kwietnia 2022 r.

Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zapraszają do udziału w konkursie plastycznym, którego myślą przewodnią jest ochrona środowiska.

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi, że przyroda pozostaje w ciągłej wzajemnej interakcji z człowiekiem. Żyjąc w jej obrębie, mamy na nią duży wpływ i tylko od nas zależy, czy wykorzystamy go z korzyścią dla środowiska i nas samych.  W konkursie będą brane po uwagę: plakaty, rysunki, prace malarskie (wykonane każdą techniką) w dowolnym formacie. Sposób przedstawienia tematu zależy tylko od autorek i autorów.

 

Informacje organizacyjne

 • Uczestnicy: Do udziału zaproszona jest młodzież z Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z całego kraju
 • Termin nadsyłania prac - 30 kwietnia 2022 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu, spotkanie z jurorami, prezentacje nagrodzonych oraz wyróżnionych prac - 1 czerwca 2022 r.
 • Regulamin konkursu
 • Strona konkursu
   

Organizatorzy

 • dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW
 • mgr Michał Stańczuk

Współorganizatorzy

 • dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS
 • dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. UKSW
 • dr Joanna Moleda
 • dr Konrad Wierzbicki

Celem organizatorów jest: podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie świadomości i zainteresowań w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego; zachęcanie do troski o otaczające środowisko; kreowanie pozytywnych postaw ekologicznych. tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu; pobudzanie do stałych działań na rzecz ochrony lokalnego środowiska; rozwój wrażliwości artystycznej, doskonalenie umiejętności manualnych.

 

 

 

Udostępnij:

Wydrukuj