Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

22-02-2021

9 lutego ukazał się komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z wykazem czasopism.

Komunikat MEiN  >>>

Informujemy, że trzy czasopisma wydawane przez Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej uzyskały wyższą punktację:
Pozycja w wykazie Unikatowy Identyfikator Czasopisma Nazwa Czasopisma  
29816 200021
Szkoła Specjalna 0137-818X
40
29814 200019 PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE 0552-2188 40
29813 200018 Praca Socjalna 0860-3480 40