Od 2017 roku Akademia Pedagogiki Specjalnej jest wydawcą kolejnych czasopism naukowych:

- dwumiesięcznika "Pracy Socjalnej"

- miesięcznika "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze"

Oba periodyki znajdują się na liście czasopism punktowanych MNiSW - 8 punktów w kategorii B.