Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka
Warszawa, 13 września 2017 r.

Uroczyste posiedzenie Senatu
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

NADANIE TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA
Pani Marcie Santos Pais

Specjalnemu Reprezentantowi
Sekretarza Generalnego ONZ
ds. Przemocy Wobec Dzieci
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, Warszawa
Aula im. Janusza Korczaka, godz. 10.00

Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka więcej...