EN

Strona główna Aktualności Nowe władze KRASP

Nowe władze KRASP

27-10-2020

Prezentujemy nowy skład Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W Prezydium pracować będzie 5 kobiet, a wśród nich Rektor APS dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS.

 

"Czyżby w polskiej nauce kroił się kobiecy przełom? Jeśli tak, wierzymy, że taka zmiana przynieść może polskiej nauce wyłącznie dobre skutki, bo w dywersyfikacji kompetencji, punktów widzenia i umiejętności widzimy potencjał zdolny pchnąć polskie uczelnie na nowe tory" - pisze w kontekście nowych władz KRASP red. Magda Tytuła na łamach Perspektywy.pl. Zachęcając do lektury artykułu pt. "Diversity w Prezydium KRASP", prezentujemy skład Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

 

PRZEWODNICZĄCY KRASP

 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej

 

WICEPRZEWODNICZĄCY KRASP

 • prof. dr hab. Jacek Popiel, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
 • prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

HONOROWY PRZEWODNICZĄCY KRASP

 • prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Politechnika Warszawska (rektor 2012-2020)

 

CZŁONKOWIE PREZYDIUM KRASP

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych
 • prof. dr hab. Roman Cieślak, Rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Przewodniczący Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
 • prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Rektor Politechniki Poznańskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
 • prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich
 • prof. dr hab. Krystian Kiełb, Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej
 • prof. dr hab. Barbara Marcinkowska, Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Przewodnicząca Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych
 • prof. dr hab. Stanisław Mazur, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Przewodniczący Komisji ds. Ekonomicznych
 • prof. dr hab. Stanisław Mocek, Rektor Collegium Civitas, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych
 • prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką
 • prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Przewodnicząca Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej
 • prof. dr hab. Andrzej Rokita, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego
 • prof. dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (rektor 2012-2020), Przewodnicząca Komisji ds. Akredytacji i Rankingów
 • prof. dr hab. Andrzej Sokala, Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych
 • kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Wojskowych
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Rektor Politechniki Wrocławskiej, Przewodniczący Komisji ds. Sportu Akademickiego
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia
 • prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodnicząca Komisji ds. Nauki
 • prof. dr hab. Maciej Żukowski Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych
   

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI POWOŁANEJ NA OKRES JEDNEJ KADENCJI

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki, Politechnika Warszawska (rektor 1996–2002), Przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego

 

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU BOLOŃSKIEGO

 • prof. dr hab. Wiesław Banyś, Uniwersytet Śląski w Katowicach (rektor 2008–2016)

 

 

Materiały dodatkowe

 • Strona Internetowa KRASP - zobacz >>
 • Magda Tytuła ,Diversity w Prezydium KRASP, Perspektywy.pl - przeczytaj >>

Aktualności

27-10-2020

List Rektor do Społeczności Akademii

Za chwilę miną dwa miesiące od rozpoczęcia kadencji nowych władz Akademii. Zgodnie z przewidywaniami, rzeczywistość, w jakiej przyszło nam pracować, studiować i po prostu - żyć, jest niezwykle trudna…
27-10-2020

Wspólny apel KRASP, RGNiSW, PAN, PSRP, KRD w sprawie wyroku TK

Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzecz…
27-10-2020

Kongres Zdrowie Polaków

Kongres ZDROWIE POLAKÓW 26-27 października, jak mówi jego organizator i gospodarz prof. Henryk Skarżyński – inicjatywa ważna, a jednocześnie odważna. Zapraszamy do oglądania materiałów on-line.