EN

Strona główna Aktualności Najlepsza monografia 2018 r. dotycząca problematyki pamięci

Najlepsza monografia 2018 r. dotycząca problematyki pamięci

10-12-2019

Znamy wyniki konkursu organizowanego w ramach II Polskiej Konferencji Pamięcioznawczej. Studia nad pamięcią w Polsce i o Polsce. Nagrodę uzyskała książka Małgorzaty Praczyk "Pamięć środowiskowa we wspomnieniach osadników na „Ziemiach Odzyskanych”" .

 

Entuzjastyczne recenzje, pochwały za rzetelnie zrealizowane badania oraz interdyscyplinarną perspektywę - książka Małgorzaty Praczyk "Pamięć środowiskowa we wspomnieniach osadników na „Ziemiach Odzyskanych”" doceniana jest za teoretyczną nowatorskość oraz za podjęcie tematów dotychczas mniej znanych w ramach polskich badań nad pamięcią.

 

Uznana za najlepszą monografię w 2018 r. dotyczącą problematyki pamięci, publikacja dr hab. Małgorzaty Praczyk, prof UAM zwyciężyła w konkursie organizowanym w ramach II Polskiej Konferencji Pamięcioznawczej. Studia nad pamięcią w Polsce i o Polsce. Tym samym książka "Pamięć środowiskowa we wspomnieniach osadników na „Ziemiach Odzyskanych”" stanie się podstawą dyskusji publicznej podczas ww. konferencji.

 

Polecamy lekturę publikacji Małgorzaty Praczyk i już dziś zapraszamy na II Polską Konferencję Pamięcioznawczej. Studia nad pamięcią w Polsce i o Polsce. Konferencja odbędzie się 5-7 grudnia 2019 r. Spotkanie z Małgorzatą Praczyk planowane jest na 6 grudnia. Poprowadzi je Małgorzata Łukianow. Laudację wygłosi prof. Robert Traba. W imieniu organizatorów:

  • Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,
  • Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz
  • Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

zapraszamy.

 

"W ostatniej dekadzie w naukowej refleksji na temat „Ziem Odzyskanych” można dostrzec stopniowy wzrost zainteresowania dorobkiem nowoczesnej refleksji humanistycznej. Badaczki i badacze, opracowując problematykę ziem włączonych do państwa polskiego po 194 5 roku, czerpią inspiracje ze studiów postkolonialnych, posługują się kategorią traumy, nawiązują do badań prowadzonych w ramach studiów nad rzeczami. Przyroda jest jednak elementem ciągle niemal zupełnie pomijanym. To, że zajmowała ona swoje miejsce w świadomości mieszkańców „Ziem Odzyskanych”, sygnalizowane było wprawdzie wielokrotnie już wcześniej, w szczególności w badaniach prowadzonych przez etnologów czy literaturoznawców. Zazwyczaj wątki przyrodnicze nie występowały jednak jako główny przedmiot analizy. Tymczasem w pamięci migrujących na „Ziemie Odzyskane”przesiedleńców utrwalił się szereg istotnych zmian, których wówczas doświadczali, a jedna z nich dotyczyła środowiska przyrodniczego. Niniejsza książka opowiada właśnie o tej zmianie i czyni z niej centralne zagadnienie rozważań. Różnorodne źródła pozwalają na podjęcie interesujących badań tego aspektu życia na „Ziemiach Odzyskanych, a dorobek współczesnej refleksji humanistycznej czy badań z zakresu historii środowiskowej umożliwia ich sproblematyzowanie i umieszczenie w interesującej ramie teoretycznej".

Małgorzata Praczyk we wstępie do "Pamięć środowiskowa we wspomnieniach osadników na „Ziemiach Odzyskanych”".

 


Małgorzata Praczyk, Pamięć środowiskowa we wspomnieniach osadników na „Ziemiach Odzyskanych”, 
Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2018 r.
Małgorzata Praczyk. Pamięć środowiskowa

Aktualności

10-12-2019

Rusza DALDIS (Erasmus+)

W dniach 21-22 listopada gościliśmy przedstawicieli uczelni, szkół i biznesu z branży Edu IT z Irlandii, Belgii, Danii, Grecji i Turcji. Było to pierwsze spotkanie inicjujące pracę w ramach grantu Dig…
21-11-2019

Seminarium - Ochrona praw dziecka w Polsce

Zakład Nauk o Rodzinie i Prawa Rodzinnego w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej APS zaprasza na seminarium w dniu 12. grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali Senatu APS.
02-12-2019

OSPAR

XXIV Ogólnopolska Scena Prezentacji Artystycznych Realizacji odbywa się tradycyjnie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W tym roku - 4 grudnia