EN

Strona główna Aktualności Nagroda dla prof. dr. hab. Stefana M. Kwiatkowskiego

Nagroda dla prof. dr. hab. Stefana M. Kwiatkowskiego

27-10-2020

Miło nam poinformować, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek przyznał Panu Profesorowi Stefanowi M. Kwiatkowskiemu nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej.

...Pragnę podkreślić, że aktywność Pana Profesora na polu organizacyjnym oraz działania podejmowane na rzecz rozwoju i umacniania pozycji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w pełni przyczyniły się do wyróżnienia nagrodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek

więcej PDF >>>

Gratulujemy serdecznie
Społeczność Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Aktualności

27-10-2020

List Rektor do Społeczności Akademii

Za chwilę miną dwa miesiące od rozpoczęcia kadencji nowych władz Akademii. Zgodnie z przewidywaniami, rzeczywistość, w jakiej przyszło nam pracować, studiować i po prostu - żyć, jest niezwykle trudna…
27-10-2020

Wspólny apel KRASP, RGNiSW, PAN, PSRP, KRD w sprawie wyroku TK

Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzecz…
27-10-2020

Kongres Zdrowie Polaków

Kongres ZDROWIE POLAKÓW 26-27 października, jak mówi jego organizator i gospodarz prof. Henryk Skarżyński – inicjatywa ważna, a jednocześnie odważna. Zapraszamy do oglądania materiałów on-line.