Mentalizacja - innowacyjny program resocjalizacji

22-02-2021

Dzięki współpracy naszej Akademii ze środowiskiem pozauczelnianym - w tym przypadku z Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim - możliwe jest realizowanie wyjątkowych przedsięwzięć, w których wiedza naukowa przekształca pozytywnie rzeczywistość.

 

Od lutego br. dzięki inicjatywie dr Katarzyny Nawrockiej oraz dr hab. Anny Zajenkowskiej, prof. APS osoby osadzone w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim otrzymują wsparcie od pracowników naukowych i studentów Akademii w ramach programu "Mentalizacja". Szczególnie zaangażowani są w projekt Marta Bodecka doktorantka Szkoły Doktorskiej APS oraz Bartek Dębecki student w Instytucie Psychologii.

Badania naukowe potwierdzają, że mentalizacja jest istotnym czynnikiem obniżającym wrogość oraz agresję:

- Osoby z rozwiniętą zdolnością mentalizacji zwracają większą uwagę na myśli i uczucia innych ludzi, trafniej rozumieją ich intencje, dzięki czemu przypisują innymi niższą wrogość. Autorzy opracowali metodę mającą na celu m.in. budowanie umiejętności do bycia w relacji, a jej skuteczność została potwierdzona empirycznie [...] Zdolność ta poprawia komfort życia, może decydować o zdrowiu, a nawet fizycznym przetrwaniu, gdy człowiek będzie umiał adekwatnie rozpoznać stany psychiczne innego człowieka. Ponadto dzięki rozwiniętej mentalizacji odczuwanie gniewu może być mniej intensywne, a radzenie sobie z nim łatwiejsze, co w warunkach pobytu w zakładzie karnym wydaje się szczególnie istotne – mówi Anna Zajenkowska.

Kpt. Tomasz Korczyński, st. psycholog działu penitencjarnego i współrealizator przedsięwzięcia podkreśla, że jednym z kluczowych elementów stanowiących dla osób osadzonych szansę powrotu do życia w społeczeństwie stanowi zdolność do bycia w relacji z innymi.

- Niezmiernie ważne wydaje się - mówi kpt. Korczyński - zbadanie psychologicznych czynników, które z jednej strony są związane z wrogim postrzeganiem rzeczywistości, a z drugiej mogą redukować skłonność do wrogich atrybucji. Osadzeni to grupa szczególnie różniąca się od populacji ogólnej pod względem poziomu agresji, agresywnych uczuć i często wrogości w relacjach interpersonalnych.

Zarówno dla Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, jak i Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, w tym przede wszystkim dla osób osadzonych współpraca przynosi korzyści. Dr hab. Anna Zajenkowska liczy również, że inicjatywa okaże się możliwa do wykorzystania w innych jednostkach penitencjarnych.

 

Źródło: serwis www.sw.gov.pl, tekst - kpt. Łukasz Pruchniak, "Innowacyjność programu "Mentalizacja" - przeczytaj >>