EN

Strona główna Aktualności Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja IV

Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja IV

26-01-2021

Zapraszamy autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy do udziału w IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo” oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne, które zainicjowało przyznawanie nagrody, zapraszają autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy do udziału w Konkursie o Nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja IV.

 

 NAGRODA ZOSTANIE PRZYZNANA W DWÓCH KATEGORIACH

  1. autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego ogłoszona w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody lub rok wcześniej. Praca powinna zostać opublikowana w języku polskim, jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej;
  2. autorski (współautorski) materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego, opublikowany w prasie, radiu, telewizji lub przez wydawcę internetowego w pierwszym półroczu roku przyznania nagrody lub rok wcześniej.

W każdej z kategorii przyznana zostanie jedna nagroda w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł).

Nagradzane będą dzieła publikowane w języku polskim, mające szczególne znaczenie dla kształtowania debaty publicznej w Polsce dotyczącej problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz wyróżniające się wysokim poziomem merytorycznym, a jednocześnie „współczynnikiem humanistycznym” – zgodnie z podejściem wyłożonym w pracy „Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce” pod red. Elżbiety Tarkowskiej, Warszawa 2000.

 

TERMIN I MIEJSCE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU

Dzieła z obu kategorii wraz z podpisanym odpowiednim formularzem zgłoszeniowym należy przesłać:na adres konkurstarkowskiej@pts.org.pl do dnia 20 września 2020 r. do godz. 23:59:59.

Formularze są  załącznikami do Regulaminu, w zależności od przypadku należy wypełnić odpowiedni załącznik:

  • załącznik nr 1 wypełnia autor zgłaszanego dzieła w Konkursie,
  • załącznik nr 2 do Regulaminu wypełnia osoba zgłaszająca autora do Konkursu,
  • załączniki nr 3 i 4 wypełnia laureat pracy w kategorii autorski (współautorski) materiał prasowy/medialny po  rozstrzygnięciu Konkursu.

 

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU I WRĘCZENIA NAGRÓD

Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Organizatorów Konkursu. Wręczenie Nagrody odbędzie się w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Obsługę Konkursu zapewnia Polskie Towarzystwo Socjologiczne, które realizuje procedurę konkursową, koordynuje prace Kapituły Konkursu oraz prowadzi sekretariat Konkursu. Informacje na temat Konkursu można uzyskać u Pana Zbigniewa Rykowskiego, Sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, kontakt pod nr.  tel.: +48 604 914 440, lub za pośrednictwem  e-mail: konkurstarkowskiej@pts.org.pl.

 

Do pobrania

 

Aktualności

26-01-2021

Przełamując fale - publikowanie w czasopismach międzynarodowych

Instytut Pedagogiki zaprasza do „Ogrodu nauki” na spotkanie dotyczące publikowania w międzynarodowych czasopismach - związanych z tym doświadczeniach, obserwacjach i refleksjach.
25-01-2021

Rektor Barbara Marcinkowska na czele Kapituły Rankingu Liceów i Techników

Nadzieje przeważyły nad obawami – tak mogę określić uczucia, które wiązały się z przyjęciem przeze mnie funkcji przewodniczącej Kapituły Rankingu.
18-01-2021

Wykład otwarty - dr Cecilia Zsögön

W ramach kolejnej edycji "Ogrodu nauki" Instytut Pedagogiki zaprasza na wykład otwarty dr Cecilii Zsögön, Universidad de Buenos Aires (profesor wizytująca APS) pt. "Mapping the backlash against human …